دارالشیعه
جان هر آزاده اى گردد، فدایت یا حسین . . . 
قالب وبلاگ
نام: م ح م د
لقب :مهدی و قائم
نام پدر: حسن عسگری
نام مادر: نرجس خاتون
محل تولد: شهر مکه
سال تولد: 256 هجری
حضرت امام مهدی (عج ) در 15 شعبان سال 255 هجری متولد وجهان را با نور خود روشن نمود . حکومتهای خود کامه وستمگر زمان که میلاد اورا بر خلاف مصالح خود تشخیص می دادند مراقب بودند که این فرزند دیده به جهان نگشاید واگر هم دیده گشود وی را نابود سازند .
از این جهت پس از شهادت پدر ارجمندش امام حسن عسگری (ع) در سال 260 هجری امامت در وجود آن حضرت مستقر شد وبه امر خدا غیبت فرمودند ودر آن ایام جز با نایبان خاص خود با کسی تماس نمی گرفتند مگر در موارد استثنایی . بدینگونه نخستین غیبت امام به نام غیبت صغری آغاز شد ودر 69 سال ادامه داشت واز سال 329 به بعد غیبت کبری آغاز شد وتا وقتی که خدا بخواهد ادامه خواهد یافت . پیامبر اکرم (ص) در حدیثی که مورد قبول همه مسلمین است می فرمایند : اگر از عمر دنیا فقط یک روز مانده باشد خدا آن روز را طولانی می کند تا مهدی از فرزندان من ظهور نموده ودنیا را پر از عدل وداد کند چنانکه از ظلم وستم پرشده باشد . در عصر غیبت کبری آن حضرت زعامت ضاهری شیعیان از سوی امام مهدی (عج) به فقهای واجد شرایط واگذار گردیده است .
نکته ای بس مهم لازم به یا آوری است که وظیفه امام تنها بیان صوری معارف وراهنمایی ظاهری مردم نیست بلکه در باطن نیز سمت پیشوایی ورهبری دارد وحیات معنوی وحقایق اعمال با رهبری او سیر می کند . دیگر آنکه وجود مستمر حجج الهی در زمین لازمه تداوم حیات وبقای نظام آفرینش است و لحظه ای نظام آفرینش بدون وجود یک حجت برگزیده الهی نمی تواند دوام یابد . لذا از نقطه نظر اعتقادات شیعی تداوم نظام آفرینش با حجت ارتباط مستقیم ونا گسستنی دارد و بفرموده امام صادق (ع) : اگر زمین بدون حجت باقی بماند اهل خودرا فرو می برد . خدایا ما را ازجمله یاران وپشتیبانان وپیروان وشیعیان واقعی او قرار ده وبا ظهورش دیدگانمان را به آنچه آل محمد علیهم السلام از آن می هراسند روشن ساز ... انشاالله
 
   Image Detail
 
[ جمعه ۲۹ مهر۱۳۹۰ ] [ 9:27 ] [ احسان نادری ]
نام: حسن
لقب :عسگری
نام پدر: علی النقی
نام مادر: .....
محل تولد: شهر مکه
سال تولد: 232 هجری
مدت خلافت :7 سال
مدت عمر :28 سال
سال شهاد ت :260 هجری
محل دفن :شهر سامرا در عراق
امام حسن عسگری (ع) در سال 232 هجری دیده به جهان گشود. ودر سن 22 سالگی منصب امامت ورهبری به ایشان محول شد . در زمان امام عسگری (ع) شیعه به صورت یک قدرت عظیم در عراق درآمده بود وهمه مردم می دانستند که این گروه به خلفای وقت معترض بوده وزعامت هیچ یک از عباسی ها را مشروع وقانونی نمی دانند بلکه معتقدند امامت الهی در فرزندان علی (ع) باقی است که در ان زمان شخصیت ممتاز این خانواده امام حسن عسگری (ع) بودند . طبق روایات واخبار متواتره خاندان عباسی وپیروان آنها می دانستند که مهدی موعود که تار ومارکننده کلیه حکومتهای خود کامه است از نسل حضرت عسگری (ع) می باشد .لذا پیوسته مراقب وضع زندگی آن بزرگوار بودند .اما با وجود زندان و مراقبتهای شدید در آن جو پر خفقان برخی شیوه های رفتاری امام بدینگونه بود : بحثهای علمی امام با کسانی که به امامت او معتقد نبودند - کوششهای علمی امام در باره نشر معارف اسلامی و رد شبه ها واشکالها – مراقبت وتلاش امام در باره یاران خود که مبادا در دام عباسیان بیفتد وبه صورت مهره وابزلری برای آن حکومت در آیند – زمینه سازی امام در باره اعتقاد مردم به غیبت وپنهان زیستی فرزند غزیزشان حضرت مهدی (عج ) . به هر سخنی هیچکدام از پیشوایان ما در آگاهی بخشیدن وروشنگری وتحریک مردم برعلیه دستگاه ظلم ودیگر اموری که می توانست به زنده شدن حق ومرگ باطل یاری کند حتی لحظه ای آرام نداشته ووظیفه خود را به بهترین نحو انجام می دادند سر انجام در 8 ربیع الاول سال 260 هجری به دسیسه معتمد در شهر سامرا به شهادت رسیدند وهمانند پدر بزرگوارشان در خانه خود به خاک سپرده شدند
 
   Image Detail
 
[ جمعه ۲۹ مهر۱۳۹۰ ] [ 9:22 ] [ احسان نادری ]
نام: علی
لقب :هادی ونقی                                                                                          نام پدر: محمد تقی
نام مادر: .....
محل تولد: شهر مکه
سال تولد: 214 هجری
مدت خلافت :34 سال
مدت عمر :40 سال
سال شهاد ت :254 هجری
محل دفن :شهر سامرا در عراق
حضرت امام علی النقی (ع) در نیمه ماه ذی الحجه سال 212 هجری در مدینه
دیده به جهان گشود .ایام حیات این امام همام با حکومت 7 تن از خلفای سفاک
بنی عباس معاصر بوده که در میان آنان متوکل ومعتز بیش از دیگران بر امام
ستم روا داشتند . متوکل ازوجود علوی ها سخت بیمناک بود وبا پیروی ازروش
نیاکان خود امام هادی (ع) راازمدینه به سامرا منتقل وبا اسقرار حضرت درجنب
یک پادگان نظامی ایشان را زیر نظرقرار داد . با این وجود هر چند گاه دستور
می داد که شبانه به خانه امام یورش برده وخانه اورا تفتیش کنند وایشان را به در
بار برند . متوکل در سا ل 237 دستورداد تا مرقد مطهرحضرت امام حسین (ع) وخانه های که در اطراف آن ساخته شده بود ویران کنند وبه مزرعه تبدیل نمایند
ومردم را اززیارت آن کانون عشق باز دارند . امام (ع) در کلیه برخوردهای خود
 با متوکل عظمت وبزرگواری خویش را حفظ کرده وپیوسته برحقانیت راه اجداد طاهرین خود استدلال می نمود سر انجام امام در سن 41 سا لگی در روز سوم
رجب سا ل 254 هجری به امرمعتز مسموم و به شهادت نائل آمدند ودر سامرا در منزل خود به خاک سپرده شدند
 
   Image Detail
 
[ جمعه ۲۹ مهر۱۳۹۰ ] [ 9:20 ] [ احسان نادری ]
نام: محمد
لقب :تقی و جواد
نام پدر: حضرت رضا
نام مادر: .....
محل تولد: شهر مکه
سال تولد: 195 هجری
مدت خلافت :17 سال
مدت عمر :25 سال
سال شهاد ت :220 هجری
محل دفن :شهر کاظمین در عراق
امام جواد (ع) در ماه رمضان سا ل 195 هجری قمری دیده به جهان گشود . پس از شهادت امام هشتم منصب امامت به فرزندشان نه ساله بودند منتقل گردید پیشتر نیز حضرت مسیح در دوران کودکی به مقام نبوت وحضرت یحیی در خرد سالی به مقام قضاوت منصوب گردیده بودند .دوران 25 ساله زندگی آن حضرت را می توان در دو بخش مورد برسی قرار داد .
7 سال قبل از امامت و17 سال دوران امامت . امام محمد تقی (ع) درمجموع دوران امامت خود با دو خلیفه عباسی به نامهای مامون ومعتصم معاصر بودند و هردو نفر حضرت را به اجبار از مدینه به بغداد احضار کردند امام در مدت اقامت خود در مدینه از طریق تعلیم وتربیت وپاسخ های کتبی به پرسشهای شیعیان وپرورش شخصیتهای بزرگی چون عبدالعظیم الحسنی که در شهر ری مدفون می باشد به وظایف امامت می پرداختند . سر انجام امام (ع) به فرمان معتصم به بغداد منتقل ودر سن 25 سالگی به شهادت رسیدند
 
     Image Detail
 
[ جمعه ۲۹ مهر۱۳۹۰ ] [ 9:17 ] [ احسان نادری ]
   نام: علی
لقب :رضا
نام پدر: موسی کاظم
نام مادر: .....
محل تولد: شهر مکه
سال تولد: ... هجری
مدت خلافت :21 سال
مدت عمر :55 سال
سال شهاد ت :203 هجری
محل دفن :شهر مشهد در ایران
حضرت علی بن موسی الرضا (ع) در سا ل 148 هجری دیده به جهان گشود . پس از شهادت امام موسی کاظم (ع) حضرت رضا (ع) در سن 35 سا لگی عهده دار مقام ولایت امامت شدند . مقام والا اندیشه های بزرگ ومحبوبیت فوق العاده ائمه بزرگوار شیعه موجب گشته بود که خلفای اموی وعباسی پیوسته پیشوایان شیعه را به تبعید وزندان بفرستد تا مردم نتوانند آن چنان که باید از وجود آن بزرگواران استفاده کنند بدین رو عبدالله بن مامون پس از کشتن برادر خود محمد امین به فکر می افتد که بزرگترین شخصیت علوی (امام رضا ) را از مدینه به مرو بیاورد تا زندگی ایشان را تحت نظر بگیرد در طول مسیر حضرت جهت تبلیغ ورساندن پیام دین به مردم از هر فرصتی استفاده نمودند لذا وقتی به شهر نیشابور رسیدند حدیث سلسله "الذهب" را از اجداد خویش را تا پیامبر اکرم وپیامبر از جبرئیل وجبرئیل از خدا تعالی نقل فرمودند که ترجمه حدیث چنین است : گفتن « لا اله الا الله » دژ جاودانی من است وهر کس آن را بگید وارد دژ من می گردد وهر کس وارد دژ من شد از عذاب من ایمن می گردد . پس از اندک زمانی جمله دیگری به آن افزودند «لکن بشرطها وشروطها وانا من شروطها » یعنی اقرار به توحید در صورتی نجات آفرین است که دیگر شرایط به آن ضمیمه گردد ویکی از شرایط آن اطاعت وپیروی از من است یعنی از حکومت معصوم کنار نرود وولایت آنان را کاملا" بپذیرد در حقیقت امام مساله ولایت وحکومت معصوم را از استوانه های بنیادی وشرط ایمان راستین دانستند . مامون از موفقیت روز افزون امام پیوسته بیمناک بود خصوصا" در جریان نماز عید فطر از علاقه مردم سخت هراسناک گردید لذا امام (ع) را با نقشه خاصی مسموم وبه شهادت رسانید
 
 
   Image Detail
[ جمعه ۲۹ مهر۱۳۹۰ ] [ 9:5 ] [ احسان نادری ]
نام: موسی
لقب :کاظم
نام پدر: صادق
نام مادر: .....                                                            محل تولد: شهر مکه                                                      سال تولد: 128 هجری
مدت خلافت :35 سال
مدت عمر :54 سال
سال شهاد ت :128 هجری
محل دفن :شهر کاظمین در عراق
امام موسی بن جعفر (ع) در سال 128 هجری دیده به جهان گشود ودر سن 20 سالگی از جانب خدای تعالی مسئولیت امامت بر عهده آن حضرت گذاشته شد .دوران امامت ایشان با حکومت خلفا ی بنی عباس معاصر بود . منصور دوانیقی خلیفه سفاک وخون ریز عباسی به فرماندار مدینه نامه ای نوشت که اگر امام صادق (ع) شخصی را جانشین خود قرار داده آن فرد رااحضار نماید تاگردن زند فرماندار پاسخ داد که جعفر بن محمد در وصیت نامه رسمی خود 5 نفر را وصی وجانشین قرار داده است لذا کسب تکلیف نمود که کدام یک را گردن زند . وقتی نامه به دست منصور رسید از این که نتوانسته بر وصی واقعی امام صادق (ع) دست پیدا کند ناراحت شد وگفت : از کشتن آنها صرف نظر کن . امام با چنین وصیتی توانست از قتل امام کاظم (ع) جلوگیری کند . امام کاظم (ع) هنگام امامت خود پس از بررسی اوضاع جامعه تشخیص دادند که بهترین راه در اجرای وظایف سنگین رهبری ادامه انقلاب علمی پدر بزرگوارشان می باشد وبه همین جهت شاگردانی بزرگ را تربیت کردند . امام (ع) حق داشت شکل مبارزه خود را چنین شکل دهد زیرا منصور جاسوسان زیادی گمارده بود تا کسی را که امامت اومورد اتفاق شیعیان است دستگیر کنند وگردن زنند امام با انتخاب شیوه های درست مخفی کاری توانستند در عصر حاکمانی مانند منصور دوانیقی - مهدی عباسی وهادی عباسی جان به سلامت برند . اما هارون که در جبهه مبارزه با شیعیان و علاقمندان بیت علوی شکست خورده بود به این نتیجه رسید که تا مرکز رهبری این جبهه را از کار نیندازد همه کوشش های او بی فایده خواهد بود . لذا تصمیم گرفت که امام را بازداشت کند . پیشوای هفتم مدت 1 سا ل در زندان بصره به سر بردند وسپس به زندان بغداد منتقل شدند .در سن 55 سالگی به دست سندی بن شاهک با وضع دلخراشی به شهادت رسیدند
 
   Image Detail
 
[ جمعه ۲۹ مهر۱۳۹۰ ] [ 9:2 ] [ احسان نادری ]
نام: جعفر
لقب :صادق
نام پدر: محمد باقر
نام مادر: ...                                              محل تولد: شهر مکه                                      سال تولد: سال 80 هجری
مدت خلافت :31 سال
مدت عمر :68 سال
سال شهاد ت :148 هجری
محل دفن :شهر مدینه
امام جعفر بن محمد (ع) در 17 ربیع الاول سال 83 هجری دیده به جهان گشود.در باره عظمت وشخصیت امام کافی است بدانیم که دشمن او منصور دوانیقی وقتی از شهادت حضرت آگاه شد بی اختیار گریست امام صادق (ع) در دوران امامت خویش چهارهزار عالم برجسته تربیت کردند . که هر کدام شخصیتی بزرگ وعالمی کم نظیر بودند در دوران 34 ساله امامت حضرت صادق (ع) 7 خلیفه اموی و عباسی زمام امور را بدست گرفتند که به تفسیر پژوهشگرانحکا یت از نوعی تشنج واضطراب وعدم ثبات بر جامعه اسلامی می کند البته همین تشنج سبب شد که درسال 132 هجری حکومت دود مان اموی منقرض شود وزمام امور به دست فرزندان عباس افتد که آنان نیز در ظلم وستم کمتر از فرزندان بنی امیه نبودند ودر مواردی شدیدتر وبدتر از آنها عمل می کردند شرایط سیاسی واجتماعی روزگار امامت حضرت وستیز طرفداران حکومت اموی با گروه مخالفت خود به امام (ع) فرصت داد که وظیفه خودرا از طریق نشر علوم وآثار اسلامی وتربیت شاگردان تجسم بخشد وآن دانشگاه بزرگی را که پدر بزرگوار او پی ریزی کرده بود شکل دهد سر انجام امام در سن 65 سالگی به دستور منصور دوانیقی مسموم وشهید گشت
 
     Image Detail
 
[ جمعه ۲۹ مهر۱۳۹۰ ] [ 8:59 ] [ احسان نادری ]
نام: محمد
لقب :باقر
نام پدر: حضرت سجاد
نام مادر: ......
محل تولد: شهر مکه
سال تولد: سال 58 هجری
مدت خلافت :23 سال
مدت عمر :59 سال
سال شهاد ت :117 هجری
محل دفن :شهر مدینه
امام محمدبن علی (ع) در سال 57 هجری در مدینه دیده به جهان گشود . امام باقر (ع) ازهمان دوران جوانی به علم ودانش وفضیلت وتقوی معروف بود وپیوسته مرجع حل سوالات ومشکلات علمی مسلمانان بشمار می رفت امام باقر در دوران امامت خود با وجود اختناق شدید زور مداران اموی از طریق تعلیم وتربیت جنبش علمی دامنه داری را به وجود آورد ومقدمات تاسیس یک دانشگاه اسلامی را در دوران امامت خود پی ریزی کرد که در زمان امامت فرزند عزیزش امام جعفر صادق (ع) شکل گرفت ونتیجه بخشید روش کار پیشوایان بالاخص امام سجاد (ع) وامام باقر (ع) که در شرایط فشار وخفقان به سر می بردند . به شیوه مخفی وپنهانی وزیرزمینی بود امام در زمانی که نشرحدیث پیامبر (ص) ممنوع بود به آموزش .نشر احادیث رسول خدا مبادرت ورزید ومسلمانان را با معارف بلند اسلامی وتفسیر قرآن واحکام اسلامی آشنا ساخت . وشخصیتهای را پرورش داد که هرکدام از آنها راویان بلند پایه حد یث وفقیهانی بلند منزلت گردیدند هشام بن عبدالملک که از موقعیت امام باقر وفرزند عزیز اوحضرت صادق (ع) سخت بیمناک بود به حاکم مدینه دستور داد که هر دو را روانه شام سازد سر انجام امام باقر (ع) که پیوسته مورد خشم وغضب هشام بود به وسیله ایادی اودر مدینه مسموم ودر کنار قبر پدر بزرگوارشان در قبرستان بقیع به خاک سپرده شدند
 
    Image Detail
 
[ جمعه ۲۹ مهر۱۳۹۰ ] [ 8:57 ] [ احسان نادری ]
نام: علی
لقب :سجاد
نام پدر: حسین
نام مادر: شهربانو
محل تولد: شهر مکه
سال تولد: سال 38 هجری
مدت خلافت :35 سال
مدت عمر :66 سال
سال شهاد ت :94 هجری
محل دفن :شهرمدینه
امام علی بن الحسین (ع) در سال 38 هجری دیده به گشود پس از شهادت امام حسین (ع) مسئولیت زمامداری مسلمانان از جانب خدا بر عهده او گذاشته شد . حضرت سجاد (ع) به صورتی مهجزه آسا در کربلا سالم ماند ولطف الهی اورا از گزند دشمن حفظ کرد واوبه صورت یک اسیر همراه دیگر اسرا به کوفه وآنگاه به شام منتقل شد .
امام در مجلس عبیدالله بن زیاد پس از گفتگوی گسترده ای که عضب وخشم شدید عبیدالله را بر انگیخت به قتل تهدید گردید امام در پاسخ اوفرمودند : آیا مرا به کشتن می ترسانی ونمی دانی که کشته شدن برای مایک کاری عادی است وشهادت برای ما کرامت وفضیلت است ؟ .
امام پس از مراجعت از شام به مدینه در محدودیت کامل قرار گرفتند از این جهت جز با یاران مطمئن خود با کسی تماس نمی گرفتند اما در عین محدود یت توانستند 170 شاگرد برجسته که هر کدام چراغی فروزان در جامعه اسلامی بودند تربیت کنند . امام در عین ابراز تنفر از زمامداران اموی در مواقع مناسب خصوصا" آنجا که اسا س اسلام مطرح بود از هدایت وراهنمایی آنان خوداری نمی کرد ازامام چهارم (ع) دعاهایی تحت عنوان صحیفه سجادیه به یادگار مانده است این کتاب از ژرف ترین مفاهیم در باره جهان بینی معارف اسلامی وانسانی برخوردار است در زمانی که امام آزادی بیان وسخن نداشتند از طریق دعاومناجات دستور العملهای کامل اخلاقی وبرنامه اجتماعی سیاسی مسلمانان را بیان کرده ومنتشر می فرمودند
  
    Image Detail
 
[ جمعه ۲۹ مهر۱۳۹۰ ] [ 8:43 ] [ احسان نادری ]
نام: حسین
لقب :سید الشهدا
نام پدر: حضرت علی
نام مادر: فاطمه
محل تولد: شهر مکه
سال تولد: سال 4 هجری
مدت خلافت :10 سال
مدت عمر :57 سال
سال شهاد ت :61 هجری
محل دفن :شهر کربلا در عراق
 
حضرت حسین بن علی (ع) در سوم شعبان سا ل چهارم هجرت دیده به جهان گشود رسول اکرم (ص) در حق اووبرادر گرامی ایشان حضرت حسن بن علی (ع) فرمودند: دو فرزند من حسن وحسین پیشوایان امت می باشند خواه زمام امور بد ست گیرند ویا نگیرند .
مهمترین حادثه در زندگانی امام حسین (ع) جا نبازی فداکاری وشهادت وی وفرزندان ویاران عزیزش بخصوص برادر بزرگوارش حضرت ابوالفضل (ع) در دشت کربلاست .
انقلاب خونین عاشورا یکی از حواد ث پا ینده تاریخ جوامع انسا نی است روشن ترین علت انقلاب وقیام امام حسین (ع) انحرافات آشکاری بود که در دستگاه حکومت به ظاهر اسلامی اموی پدید آمده بود با مرگ معاویه یزید که براسا س تعلیمات مادیگری پرورش یافته بود علنا" مقدسات اسلام را زیر پا می گذاشت وآشکارا موضوع رسا لت ووحی محمدی (ص) را انکار می کرد ودر راه ارضاء شهوات خود از هیچ چیز فرو گذار نمی کرد .
امام (ع) در پاسخ مردم عراق یکی از دلایل قیام خود را این گونه بیان فرمودند : هان ای مردم یزید و یزیدیان اطاعت شیطان را بر گردن نهاده وپیروی از خدای رحمان را ترک گفته وفساد را گسترش داده وقوانین الهی را تعطیل کرده اند وبیت الما ل را به خود اختصا ص داده اند حرام خدا را حلا ل وحلا ل خدا حرام کرده اند ومن شا یسته ترین فرد بر اعتراض به این حکومت می باشم .
امام با شهادت خود حساب بنی امیه رااز جامعه اسلامی ودین وقرآن جدا ساخت واین مطلب را به انسانها آموخت که اسلام وقرآن آن چنان عزیز وبا ارزش است که حسین (ع) جان خودرا فدا کند واسلام بالاتر از جان ومال وعائله وفرزند است
 
      Image Detail
 
[ جمعه ۲۹ مهر۱۳۹۰ ] [ 8:34 ] [ احسان نادری ]
نام: حسن
لقب :مجتبی
نام پدر: حضرت علی
نام مادر: فاطمه
محل تولد: شهر مکه                                                سال تولد: سال 3 هجری
مدت خلافت :10 سال
مدت عمر :48 سال
سال شهاد ت :50 هجری                                         محل دفن :شهر مدینه
حضرت امام حسن (ع) در 15 رمضان سا ل سوم هجرت در مدینه دیده به جهان گشود . وی 7 سا له بود که پیامبر بدرود حیا ت گفت . پس از شهادت امیرالمومنین (ع) امام مجتبی در فضائل پدر بزرگوار خویش خطبه ای ایراد نمودند در پایان خطبه مردم کوفه گروه گروه بر خاسته وبا حضرتش به عنوان جانشین پیامبر ورهبر امت بیعت کردنداما وقتی خبر شهادت حضرت علی (ع) به شام رسید معاویه با ارتشی گران ومنظم بسوی کوفه حرکت کرد تا زمام مسلمانان را بد ست گیرد وحضرت حسن بن علی (ع) را وادار به تسلیم کند بدین رو امام تمام راه ها را جز صلح کردن با معاویه به روی خویش بسته دید زیرا هم سیاست خارجی اسلام در ارتباط با امپراطوری روم شرقی وهم وضع داخلی عراق وسپاه حضرت امام را برآن داشت تا با پذیرش صلح خطر بزرگی را از جهان اسلام دفع کند به فرمایش امام باقر (ع) : اگر امام مجتبی (ع) صلح را نمی پذیرفت خطر بزرگی متوجه اسلام می شد .در پرتو تدبر والای امام مجتبی (ع) برادر ایشان امام حسین (ع) موفق شدند با شهادت خود بار دیگر حزب غاصب وننگین اموی را رسوا سازند سر انجام معاویه با ارسا ل صد هزار درهم برای "جعده "همسر امام مجتبی (ع) ودادن وعده همسری یزید به وی اورا برآن داشت تا امام را مسموم وشهید نماید
 
     Image Detail
 
 
[ جمعه ۲۹ مهر۱۳۹۰ ] [ 8:31 ] [ احسان نادری ]
نام: فاطمه
لقب :زهرا
نام پدر: حضرت محمد
نام مادر: خدیجه
محل تولد: شهر مکه
سال تولد: روز جمعه 20 جمادی الاخر سال 5 هجرت
مدت عمر :18 سال
محل وفات : شهر مدینه
سال شهاد ت :11 هجرت
محل دفن :معلوم نیست
 
 
 
فاطمه زهرا (ع) یگانه بانوی دو جهان در روز جمعه 20جمادی الثانیه سا ل پنجم بعثت در مکه جهان را به فروغ خویش روشن سا خت ودر سال دوم هجرت با حضرت علی (ع) ازدواج نمودند دوران زندگانی این بانوی معصومه را می توان در دو بخش نظاره نمود:
1- دورانی که با پدر بزرگوار خود پیامبر اسلام وهمسر مکرم خود حضرت امیرالمومنین (ع) گذراندند .
2- دوران پر رنج واندوهی که بعد از شهادت پدر سپری نمودند . در شنا خت جلالت وبزرگی این بانوی بزرگوار به سخنان پیامبر (ص) پسنده می کنیم : فاطمه حوریه ای است به صورت انسان که هرزمان مشتاق بهشت می کردم اورا می بوسیدم . فاطمه سرور وبرترین زنان اهل بهشت است به درستی که خدای عز وجل برای خشم فاطمه خشم می گیرد و برای رضایت اوراضی می شود . فاطمه پاره تن من است . هرکه اورا به خشم آورد مرا خشمگین ساخته وهرکه اورا بیازارد مرا آزرده است وهرکه مرا بیازرد به یقین خدای عزوجل را آزرده است این بانوی مظلومه در سال 11 هجرت در سن 18 سالگی در مد ینه به شهادت رسیدند وجهانی را سوگوار ساختند
 
 
    Image Detail
 
[ جمعه ۲۹ مهر۱۳۹۰ ] [ 8:26 ] [ احسان نادری ]
نام: علی
لقب :امیر المومنین
نام پدر: ابوطالب
نام مادر: فاطمه بنت اسد                                                      
محل تولد: شهر مکه                                                    
سال تولد: 23 سال قبل از هجرت
مدت خلافت :5 سال
مدت عمر :63 سال
سال شهاد ت :40 هجری
محل دفن :شهر نجف در عراق
 
حضرت امام علی (ص) نخستین پیشوای جهان اسلام است که امامت وخلافت او در روز غدیر تثبیت گردید ورهبری جامعه اسلامی پس از درگذشت پیامبر (ص) برعهده او گذارده شد زندگانی امیرالمومنین را می توان بر5 بخش تقسیم نمود :
1- ولادت تا بعثت پیامبر. امام در سیزدهم ماه رجب 10 سا ل پیش از بعثت در کعبه (درون خانه خدا) دیده به جهان گشود ودر حدود سن 5 سالگی پیامبر گرامی تربیت وی را برعهده گرفت وپیش از بعثت با پیامبر در عبادت وگزاردن نماز شرکت می کرد .
2- از بعثت تا هجرت . او نخستین کسی است که به پیامبر ایمان آورد ودر مدت 13 سال در مکه کنار پیامبر بود ووحی الهی را می نوشت ودر شب هجرت پیامبر به مدینه ایثارگرانه در بستر پیامبر خوابید وایمان واخلاص خودرا در راه اهداف الهی ثابت نمود.
3- از هجرت نا وفات پیامبر. وی در این مدت که از 10 سا ل تجاوز نکرد جز در غزوه تبوک که به امر پیامبر در مدینه باقی ماند در تمام غزوات حضور داشت .
4- از وفات پیامبر تا خلافت . این دوره از زندگانی وی که 25 سا ل طول کشید دوران سکوت شکوهمند اوست علی (ع) در عین آن که به حکومت وقت اعتراض داشت وخلافت را حق خود می دانست از ارشاد وتعلیم احکام خوداری نکرد وخدمات ارزنده ای به جهان اسلام عرضه نمود .
5- از خلافت تا شهادت . پس از قتل عثمان علی (ع) با اصرار فراوان مهاجر وانصار زمام خلافت را به د ست گرفت . خلافت وزمامداری امام که سراسر عدل واحیا سنتهای پیامبر بود بر گروهی دشوار وگران آمد وسرانجام به نبردهای سه گانه (ناکثین- قاسطین- مارقین )منجر گردید . امام پس از 5 سال حکومت در 21 رمضان به دست ابن ملجم مرادی به شهادت رسید
 
        Image Detail 
 
[ جمعه ۲۹ مهر۱۳۹۰ ] [ 8:20 ] [ احسان نادری ]
نام: محمد
نام پدر: عبدالله
نام مادر: آمنه
محل تولد: شهر مکه
سال تولد: 2ماه پس از واقعه عام الفیل                       سال وفات: 11 هجرت
محل دفن: شهر مدینه
 
حضرت محمد بن عبدالله (ص) در سا ل 570 بعد از ميلاد متولد شدند ودر سن چهل سا لكي به نبوت مبعوث گشتند در دوران 23 سا له پیامبری خود 13 سا ل در مکه مردم را به اسلام دعوت کردند پس از آن به مدینه مهاجرت نمودند وآنجا را مرکز قراردادند 10 سال در مدینه آزادانه دعوت وتبلیغ نمودند وبا سرکشان عرب به نبرد برخا ستند وهمه را مقهور ساختند در طول این 10 سال همه جزیره العرب مسلمان شدند . دوعامل به نوبنیاد اسلامی روح و وحدت ونشاط داده بود: نخست قرآن کریم که همواره تلا وت می شد والهام می بخشید . و دیگری شخصیت عظیم ونافذ رسول اکرم (ص) که خاطرها را به خود مشغول وشیفته نگه می داشت .
از مهمترین وزیباترین رخدادهای دوران پیامبری حضرت محمد (ص) واقعه غدیر است که حضرت به فرمان الهی علی بن ابیطا لب (ع) را در 18 ذی الحجه سال دهم هجری به امامت وجانشینی بعداز خود آشکارا معرفی کرد و این بزرگترین داستان عالم از کنار آبگیری در عمق صحاری سوزان شبه جزیره عربستا ن با نام شکوهمند غدیر خم آغاز شد وغدیر تنها برکه ای میان مکه ومد ینه نیست باغستان ولایت علوی است که با کوثر محبت فاطمی سقایت گردید واز مردابهای هول دامهای تزویر شمشیرهای نفا ق تحریقها وتشکیکها راه خویش را به سوی آینده گشود .
دریغا ! آنانی که یک عمر به امید جاه ومقام وثروت بودند ومقام امامت امیرالمومنین را مانع انجام آرزوهای شیطانیشان می دیدند همه سفارشها وآیات بینات را که در طول 23 سا ل بعد از بعثت در باره امیرالمومنین و اهل بیت (ع) از زبان پیامبر شنیده بودند نشنیده گرفتند وجسد مطهر پیامبر به خاک سپرده نشده بود که سقیفه بنی ساعده شکل گرفت .
سر انجام پیامبر اکرم در 28 صفر سا ل 11 هجری در حا لی که سخت ترین رنج وشکنجه را در راه هدایت وتربیت امت متحمل شده بودند دعوت الهی را لبیک گفتند
 
    Image Detail
 
[ جمعه ۲۹ مهر۱۳۹۰ ] [ 8:14 ] [ احسان نادری ]
.: Weblog Themes By mihanfa :.

درباره وبلاگ

دار الشیعه نماینگر مظلومیت اهل تشیع و برحق بودن این مذهب است .

خواهش میکنم ما رو از نظراتتون محروم نکنید

مدیر پایگاه : احسان نادری


امکانات وب